Pravidla

PRAVIDLA ZÁVODU 2016

Závod se pojede systémem rozlosovaných kvalifikačních skupin, kdy každá skupina bude obsahovat .....*.... jezdců a každá skupina pojede ...*.. kvalifikační rozjížďky. Kdy po ..*.. rozjížďce bude přelosování kvalifikačních skupin. Každá rozjížďka se pojede na dvě kola. Z každé čtyřčlenné skupiny postupují 2 jezdci,z pětičlenné 3 jezdci, kteří dosáhli nejnižšího počtu bodů v kvalifikačních rozjížďkách(1.místo – 1 bod, 4.místo – 4 body). Při dosažení stejného počtu bodů rozhoduje o postupu výsledek umístění v poslední rozjížďce. V případě shody dosažení stejného výsledku i v poslední rozjížďce pojedou daní jezdci rozjížďku o postup (2 kola). Jezdci, kteří nepostoupili, dostanou možnost získání „žhavé karty“, kdy pojedou nepostupující jezdi ve ...*... skupinách a z každé skupiny postoupí vítěz. Tím pokračuje v závodu.

Po kvalifikaci bude závod pokračovat systémem rozlosovaných skupinek ....*... jezdců, kteří pojedou dvě rozjížďky po dvou kolech (osmifinále, čtvrtfinále, semifinále, finále),postupují opět ze čtveřice 2 jezdci, z pětice 3 jezdci. Vítězové daných rozjížděk budou dále postupovat stejným způsobem až do finále. Finále se pojede na dvě rozjížďky po třech kolech. Vždy při dosažení stejného počtu bodů rozhoduje pravidlo popsáno výše.

Jezdci se budou řadit do startovních drah dle domluvy, v případě neshod se dráhy budou losovat. U rozjížděk na "žhavou kartu" budou dráhy automaticky losovány.

Jezdci musí dodržovat vytyčenou trať bez jakékoliv pomoci.Při jakémkoliv vybočení z tratě ( v zápalu boje nebo vlastním stylem jízdy) se jezdec musí vrátit do tratě v místě opuštění tratě. Při nedodržení tratě je jezdec diskvalifikován v dané rozjížďce. Obecně platí pravidlo "fair play".

* Chybějící informace budou doplněny a vyvěšeny dle konečného počtu závodníků v den závodu, 9:00 na vývěsní tabuli!